lunes , 24 febrero 2020
Últimas noticias
SORORITAT CONTRA EL PATRIARCAT

SORORITAT CONTRA EL PATRIARCAT

JARIT AC com cada any dóna suport a la vaga i a les mobilitzacions feministes

Són molts els motius:

✓ Perquè puguem ser lliures, perquè es consideren les violències masclistes com una qüestió que concerneix a tota la societat i es tinguin en compte les seves diferents causes i dimensions. Posant fi a aquelles que sofrim quotidianament en tots els àmbits i espais vitals (llar, treball, espais públics, parella, família, entorn laboral, societat i institucions de l’Estat).

✓Perquè hi hagi canvis culturals, en les idees, actituds, relacions i en l’imaginari col·lectiu.

✓ Perquè la justícia ens crea i deixi d’aplicar una lògica patriarcal, perquè s’apliquin de forma efectiva les lleis contra les violències masclistes i s’ampliïn per a incloure la violència sexual. Per a fer efectiva la veritat, la protecció, la reparació i la justícia als qui som víctimes de les violències masclistes.

✓ Perquè les dones siguem propietàries dels nostres cossos els nostres desitjos i les nostres decisions. Perquè les persones dissidents sexuals, amb especial atenció a les dones trans, deixem de sofrir agressions i múltiples violències. Per una societat que respecti i valori la diversitat sexual, d’identitat i/o expressió de gènere.

✓ Perquè l’educació afectiu-sexual estigui contemplada en el currículum escolar i sigui integral, lliure d’estereotips sexistes, racistes i LGTBIfóbicos.

✓ Perquè l’avortament estigui fora del Codi Penal i es reconegui com un dret de les dones i persones amb capacitat de gestar a decidir sobre el seu cos i la seva maternitat. Que es respecti l’autonomia de les dones de 16 i 17 anys i es garanteixi la seva realització en els serveis públics de salut per a totes les dones.

✓ Per a trencar amb les fronteres, el racisme i la xenofòbia que ens travessa i recorre tota la societat. Perquè cap dona hagi de migrar forçada per les polítiques colonials, neoliberals i racistes del Nord Global, que produeixen situacions econòmiques, bèl·liques, socials i ambientals insostenibles.

✓ Per a garantir els nostres drets per a totes les dones, així com un món on ningú mori en el mar, sense murs, filferros, tanques, concertinas ni CIEs. Perquè cap ésser humà és il·legal.

✓ Perquè es visibilitzi i reconegui el valor i dignitat del treball domèstic i de cures que realitzem les dones, i els drets dels qui els realitzem. Perquè s’assumeixi la coresponsabilitat per part de tots els homes, de la societat i de l’Estat.

✓ Perquè puguem tenir vides dignes, i que les Administracions Públiques garanteixin de forma irrenunciable i prioritària els serveis públics i de protecció social: sanitat, educació, serveis socials, ajuda a la dependència i accés a l’habitatge social.

✓ Perquè es trenqui la divisió sexual del treball que ens condemna a la precarietat, la discriminació laboral i els treballs pitjor pagats, no remunerats, invisibles i il·legals. Per a crear alternatives per a les treballadores migrants en situació administrativa irregular.

✓ Per a construir una economia sostenible, justa i solidària que gestioni els recursos naturals de forma pública i comunitària, que estigui en funció de les necessitats humanes i no del benefici capitalista. Perquè aconseguim l’accés universal als béns naturals imprescindibles per a viure i prioritzar els drets comunitaris enfront dels interessos privats.

✓ Per a defensar el comú a través del suport mutu: les organitzacions comunitàries, les relacions veïnals, la gestió i el disseny participatiu o l’ús compartit dels béns i de l’espai públic.

http://www.feministas.org/

LA LLUITA FEMINISTA SERÀ ANTIRACISTA O NO SERÀ.

Scroll To Top